Sembang234

KAEDAH ISLAM MEMBASMI KEMISKINAN

|

Kemiskinan merupakan wabak yang terbesar melanda manusia dari dulu hingga sekarang. Menurut Prof. Dr. Rifaat Al-Irady di dalam bukunya “Sistem Ekonomi Islam” menjelaskan bahawa terdapat 5 kaedah utama dalam membasmi kemiskinan iaitu:

1- Memperbetulkan Aqidah berkenaan ekonomi:

Dalam hal ini, usaha untuk membasmi kemiskinan bermula daripada memastikan kesahihan Aqidah berkenaan ekonomi pada diri individu faqir miskin terutamanya dan masyarakat ini merangkumi 3 perkara iaitu:

- kefahaman yang benar tentang qada’ dan qadar dalam masalah kemiskinan.

- Kefahaman yang betul tentang keseimbangan antara pengeluar ekonomi dan keperluan manusia, serta

- Kefahaman yang betul tentang hak pemilikan harta sebenar kepada Allah S.W.T

2- Pengagihan Hasil Ekonomi Mengikut Pengkhususan Yang Betul.

Islam memilih pengkhususan ekonomi yang tersendiri di mana merangkumi 3 jenis pengkhususan iaitu:

- pengkhususan antara sektor awam dan sector swasta

- Pengkhususan antara generasi kini dan generasi akan datang.

- Pengkhususan dalam sector awam.

3- Pengkhususan Ekonomi Terancang Dan Berstrategi.

Pemimpin juga bertanggungjawab menguruskan ekonomi secara terancang dan strategi berdasarkan beberapa kaedah syarak:

- Berdasarkan kepada maslahah

- Mengambil mudharat yang khusus bagi mengelakkan mudharat yang umum.

- Mudharat yang lebih berat dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan.

4- Mengamalkan Ekonomi Berkeutamaan.

Ini dapat dilaksanakan mengikut keutamaan berdasarkan maqasid syariah (objektif syarak) iaitu:

- Maqasid Ad-Doruriyah.

Merangkumi maslahah duniawi dan ukhrawi. Ia terangkum dalam 5 aspek iaitu menjaga agama, jiwa, harta dan akal.

- Maqasid Al-Hajiah.

Keperluan manusia bagi mengelakkan kepayahan dan kesempitan contohnya perhubungan pengangkutan.

- Maqasid Al-Tahsiniah.

Perkara yang mengindahkan kehidupan dan mengelakkan perkara-perkara yang ingin dijauhi oleh akal yang waras.

5- Pengitaran Harta Daripada Golongan Kaya Kepada Golongan Miskin.

- Peringkat wajib: tunaikan nafkah wajib ke atas anggota keluarga dan mengeluarkan zakat bagi peringkat masyarakat.

Peringkat pilihan: bersedekah

0 Respon Anda: